Beschikbaarheid Liens thuis

Liens thuis heeft momenteel beperkte ruimte voor nieuwe gastkinderen. Dit veranderd echter met enige regelmaat door grote vraag, verandering van baan ouders, verhuizingen, verandering van dagopvang naar bso etc. Wilt u weten of Liens thuis ruimte heeft voor uw kind(eren)? Neem gerust vrijblijvend contact op!